media

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich Festiwalu Aktorstwa Filmowego 2019.

1/ Akredytacje wydawane są aktywnym zawodowo dziennikarzom i  fotoreporterom wyznaczonym przez redakcje do relacjonowania wydarzeń festiwalowych.

2/ Każdej redakcji przysługują nie więcej niż cztery akredytacje.

3/ Dziennikarze/fotoreporterzy  pracujący dla kilku redakcji jednocześnie mogą otrzymać akredytację wyłącznie z ramienia jednej redakcji.

4/ Akredytacje są imienne i nie mogą być przekazywane innym osobom.

5/ Aplikacje akredytacyjne zamieszczone są na stronie www.festiwalaktorstwa.pl

6/ Wypełniony formularz aplikacyjny należy przesłać za pomocą strony festiwalu www.festiwalaktorstwa.pl

7/ Formularze aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 02.10.2019.

8/  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

9/ Akredytacje będą potwierdzane przez organizatorów drogą mailową do dnia
10.10.2019.

10/ Akredytacje są bezpłatne, jednak zobowiązują osobę akredytowaną do przesyłania artykułów/relacji  ( linki do publikacji) z festiwalowych wydarzeń.

11/ Organizatorzy zapewniają sobie prawo do wykorzystania do celów informacyjnych i promocyjnych wybranych fotografii zamieszczonych w przestrzeni publicznej, zrobionych podczas festiwalu przed akredytowane osoby/redakcje.

Dodatkowe informacje.

1/ Wstęp na pokazy filmowe i spotkania z artystami w charakterze widza -po wcześniejszym odebraniu wejściówki w biurze festiwalu

2/ Wstęp na galę rozpoczęcia i zakończenia festiwalu w charakterze widza - po wcześniejszym odebraniu zaproszenia w biurze festiwalu

3/  Akredytacja upoważnia do wykonywania zdjęć i realizowania programów telewizyjnych podczas festiwalowych wydarzeń ( z wyjątkiem określonych dodatkowymi ustaleniami spektakli, recitali itp.)

4/ Akredytacja upoważnia do korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów telewizyjnych.

aktualności    program     akredytacje     archiwum     kontakt