formularz akredytacyjny

Przedstawicieli mediów chcących uczestniczyć w wydarzeniach 6. FAF zapraszamy do przesłania stosownej informacji zawierającej:

- imię i nazwisko osoby akredytującej się

- nazwę, adres i stronę www redakcji

- telefon oraz e-mail osoby akredytującej się

Maile proszę przesyłać na adres: biuro@festiwalaktorstwa.pl z dopiskiem AKREDYTACJA

Akredytacje będą wydawane na dwa dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Wszystkich akredytowanych poinformujemy drogą mailową o miejscu o godzinach odbioru akredytacji.

aktualności    program     akredytacje     archiwum     kontakt