akredytacyje

Uwaga redakcje, dziennikarze i fotoreporterzy!

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wydarzeniach 10. Festiwalu Aktorstwa Filmowego & 14. Festiwalu Reżyserii Filmowej prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko i nazwę redakcji publikującej materiały festiwalowe, na adres:

biurofestiwal@poczta.fm 

Po odbiór akredytacji zapraszam w sobotę 7.08. od godz. 17.00  do 19.30 – Wrocławskie Centrum Kongresowe przy ul. Wystawowej 1.

 

Na Państwa adresy mailowe będziemy przesyłali aktualne informacje, propozycje dotyczące wywiadów oraz zdjęcia.

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich 2021

1/ Akredytacje wydawane są aktywnym zawodowo dziennikarzom i fotoreporterom wyznaczonym przez redakcje do relacjonowania wydarzeń festiwalowych.

2/ Każdej redakcji przysługują nie więcej niż cztery akredytacje.

3/ Dziennikarze/fotoreporterzy pracujący dla kilku redakcji jednocześnie mogą otrzymać akredytację wyłącznie z ramienia jednej redakcji.

4/ Akredytacje są imienne i nie mogą być przekazywane innym osobom.

5/ Aplikacje akredytacyjne zamieszczone są na stronie MEDIA-AKREDYTACJE.

6/ Wypełniony formularz aplikacyjny należy przesłać za pomocą strony festiwalu (formularz znajduje się na dole strony). 

7/ Formularze aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 2.08.2021.

8/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

9/ Akredytacje będą potwierdzane przez organizatorów drogą mailową do dnia
5.08.2021.

10/ Akredytacje są bezpłatne, jednak zobowiązują osobę akredytowaną do przesyłania artykułów/relacji ( linki do publikacji) z festiwalowych wydarzeń.

11/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania do celów informacyjnych i promocyjnych wybranych fotografii zamieszczonych w przestrzeni publicznej, zrobionych podczas festiwalu przez akredytowane osoby/redakcje.

Dodatkowe informacje.

1/ Wstęp na pokazy filmowe i spotkania z artystami w charakterze widza -po wcześniejszym odebraniu wejściówki.

2/ Wstęp na galę rozpoczęcia i zakończenia festiwalu w charakterze widza - po wcześniejszym odebraniu zaproszenia.

3/  Akredytacja upoważnia do wykonywania zdjęć i realizowania programów telewizyjnych podczas festiwalowych wydarzeń ( z wyjątkiem określonych dodatkowymi ustaleniami spektakli, recitali itp.)

aktualności    program     akredytacje     archiwum     kontakt