formularz akredytacyjny

Przedstawicieli mediów zainteresowanych wydarzeniami 7. FAF zapraszamy do przesłania  zgłoszenia akredytacyjnego zawierającego:

- nazwę redakcji
- imię i nazwisko
- funkcję/stanowisko (dziennikarz, fotoreporter, członek ekipy TV)
- telefon
- e-mail

Zgłoszenia prosimy  przesyłać na adres: biurofestiwal@poczta.fm

Wszystkich akredytowanych poinformujemy drogą mailową o miejscu oraz godzinach odbioru akredytacji.

Regulamin przyznawania akredytacji dziennikarskich Festiwalu Aktorstwa Filmowego 2019.

 1/ Akredytacje wydawane są aktywnym zawodowo dziennikarzom i fotoreporterom wyznaczonym przez redakcje do relacjonowania wydarzeń festiwalowych.

 2/ Każdej redakcji przysługują nie więcej niż cztery akredytacje.

 3/ Dziennikarze/fotoreporterzy pracujący dla kilku redakcji jednocześnie mogą otrzymać akredytację wyłącznie z ramienia jednej redakcji.

 4/ Akredytacje są imienne i nie mogą być przekazywane innym osobom.

 5/ Aplikacje akredytacyjne zamieszczone są na stronie www.festiwalaktorstwa.pl

 6/ Wypełniony formularz aplikacyjny należy przesłać za pomocą strony festiwalu www.festiwalaktorstwa.pl

 7/ Formularze aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 02.10.2019.

 8/ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

 9/ Akredytacje będą potwierdzane przez organizatorów drogą mailową do dnia

10.10.2019.

 10/ Akredytacje są bezpłatne, jednak zobowiązują osobę akredytowaną do przesyłania artykułów/relacji ( linki do publikacji) z festiwalowych wydarzeń.

 11/ Organizatorzy zapewniają sobie prawo do wykorzystania do celów informacyjnych i promocyjnych wybranych fotografii zamieszczonych w przestrzeni publicznej, zrobionych podczas festiwalu przed akredytowane osoby/redakcje.

Dodatkowe informacje.

 1/ Wstęp na pokazy filmowe i spotkania z artystami w charakterze widza -po wcześniejszym odebraniu wejściówki w biurze festiwalu

 2/ Wstęp na galę rozpoczęcia i zakończenia festiwalu w charakterze widza - po wcześniejszym odebraniu zaproszenia w biurze festiwalu

 3/  Akredytacja upoważnia do wykonywania zdjęć i realizowania programów telewizyjnych podczas festiwalowych wydarzeń ( z wyjątkiem określonych dodatkowymi ustaleniami spektakli, recitali itp.)

aktualności    program     akredytacje     archiwum     kontakt